Nabízím

 

 • překlady odborných i všeobecných textů z/do angličtiny
 • lokalizaci webových stránek, softwaru a mobilních aplikací
 • korektury českých i anglických textů, redakční úpravy a zpracování PR materiálů a tiskových zpráv (spolupracuji s rodilými mluvčími)
 • překlad a časování titulků
 • jazykové konzultace
 • fotoreportáže akcí a prezentací (ukázka)
 • zpracování a tisk fotografií

 

K mým specializacím patří

 • titulky pro DVD, TV, výukové programy a prezentace
 • lokalizace softwaru, aplikací a webových stránek (ukázka)
 • překlady pro PR, reklamní, tiskové a marketingové zprávy
 • IT a telekomunikace (projekty)
 • vědecké práce, anotace a grantové zprávyi
 • literatura

 

Neposkytuji

 • soudně ověřené překlady

Zakázky přijímám

 • v běžných textových formátech (*.doc, *.docx, *.rtf, *.xls, *.xlsx,*.txt),
 • ve formátech *.ppt a *.html
 • i ve formátech *.pdf, *.jpg, *.gif a *.tiff.
 • Překlady dodávám v textových formátech.
 • Fotografie dodávám ve formátu  *.jpeg nebo *.raw.

 

Dodací lhůty

 • Kratší a neodborné texty (do cca 2 normostran) dodávám do druhého dne,
 • Delší překlady podle rozsahu a aktuálního vytížení: minimální rychlost překladu je 4–6 NS/den.
 • Při složení zálohy dostane vaše zakázka přednost.

 

U technických překladů používám překladový software

 

Pro titulkování používám


Back to Top ↑