Projekty

LOKALIZACE:

Ukázky projektů:
–  stránky knihovny Ústavu fyziky atmosféry
– lokalizace pro konzultanta webů Jana Řezáče,
– web Rekonstrukce státu,
– korektury a překlady pro projekt Babel Guide,
– anglické překlady a fotografie produktů pro Sushiqueen.

 

PŘEKLADY TITULKŮ:

– zpravodajství Evropského parlamantu EuroparlTV
– dokumentární pořady a prezentace EU
– spolupráce s filmovými festivaly Mezipatra a Jeden svět
– spolupráce na DVD edicích TV seriálů a titulky pro kabelové TV
– více než 100 celovečerních filmů:

 • The Treasure of Sierra Madre (Poklad na Sierra Madre, 1948)
 • Royal Wedding (Královská svatba, 1951)
 • From Here to Eternity (Odtud až na věčnost, 1953)
 • Around the World in Eighty Days (Cesta kolem světa za 80 dní, 1956)
 • Mutiny on the Bounty (Vzpoura na Bounty, 1962)
 • First Men on the Moon (První lidé na Měsíci, 1964)
 • Hombre (1967), Play Misty For Me (Zahrajte mi„Misty“, 1971)
 • The Hunger (Hlad, 1983), Ladyhawke (Jestřábí žena, 1985) ad.


KNIŽNÍ PŘEKLADY

* John Seabrook: Stroj na hity
Praha: Nakladatelství 65. pole, 2017.
 
* James Watt: Punkové podnikání
Praha: Nakladatelství 65. pole, 2017.
* Michael Dummett: O přistěhovalectví
a uprchlících
Praha: Filosofia, 2016.
 * Jeremy Reed: Lou Reed: Waiting
for the Man – Život a hudba
Praha: Nakladatelství 65. pole, 2015.
(recenze)
* spolupráce na publikaci Jinakost
– postižení - kritika
Ed. Kateřina Kolářová
Praha: SLON, 2013.
* Jane Jacobs: Ekonomie měst
Brno: Mox Nox, 2012.


* Alison Bechdelová: Lesby k pohledání
Praha: LePress, 2010.
(Nominace na cenu Muriel 2011 za nejlepší
zahraniční knihu)
Bechdel
E. Talbot Donaldson: Beowulf
Praha: Fragment, 2008.


Beowulf

Northrop Frye: Anatomie kritiky
Brno: Host, 2003.
Peter Ackroyd: Blake
Praha: Paseka, 2000 (tisk 2001).
Northrop Frye: Velký kód
(s Alenou Přibáňovou) Brno: Host, 2000.

William Blake: Snoubení Nebe a Pekla
Praha: Paseka, 1999.

Patrick McCabe: Řeznickej kluk
Brno: Host, 1999.
Grant Irish Literature Exchange (ILE).

D. H. Lawrence: Studie z klasické americké literatury
Brno: Host, 1997, 2002. Grant Ministerstva kultury ČR.

 


Back to Top ↑
 • Na čem právě pracuji

  překlady
  – beletrie
  – texty pro kulturní festival
  – výroční zpráva
  – lokalizace webu

  jiné
  – spolupráce s časopisem TVAR

  titulky
  – filmový festival