Projekty

 

LOKALIZACE:

Ukázky projektů:
– lokalizace projektu Brněnské historické stezky (pro chytré telefony a tablety)
– stránky knihovny Ústavu fyziky atmosféry
– lokalizace pro konzultanta webů Jana Řezáče,
– web Rekonstrukce státu,
– korektury a překlady pro projekt Babel Guide,
– anglické překlady a fotografie produktů pro Sushiqueen.

 

PŘEKLADY TITULKŮ:

– pořady pro Netflix
– zpravodajství Evropského parlamantu EuroparlTV
– dokumentární pořady a prezentace EU
– spolupráce s filmovými festivaly Mezipatra a Jeden svět
– spolupráce na DVD edicích TV seriálů a titulky pro kabelové TV
– více než 100 celovečerních filmů


KNIŽNÍ PŘEKLADY

* John Seabrook: Zašustění v trávě
Praha: Albatros . XYZ, 2017.

* John Seabrook: Stroj na hity
Praha: Nakladatelství 65. pole, 2017.
(recenze 1, recenze 2)
* James Watt: Punkové podnikání
Praha: Nakladatelství 65. pole, 2017.
* Michael Dummett: O přistěhovalectví
a uprchlících
Praha: Filosofia, 2016.
 * Jeremy Reed: Lou Reed: Waiting
for the Man – Život a hudba
Praha: Nakladatelství 65. pole, 2015.
(recenze)
* spolupráce na publikaci Jinakost
– postižení - kritika
Ed. Kateřina Kolářová
Praha: SLON, 2013.
* Jane Jacobs: Ekonomie měst
Brno: Mox Nox, 2012.


* Alison Bechdelová: Lesby k pohledání
Praha: LePress, 2010.
(Nominace na cenu Muriel 2011 za nejlepší
zahraniční knihu)
Bechdel
E. Talbot Donaldson: Beowulf
Praha: Fragment, 2008.


Beowulf

Northrop Frye: Anatomie kritiky
Brno: Host, 2003.
Peter Ackroyd: Blake
Praha: Paseka, 2000 (tisk 2001).
Northrop Frye: Velký kód
(s Alenou Přibáňovou) Brno: Host, 2000.

William Blake: Snoubení Nebe a Pekla
Praha: Paseka, 1999.

Patrick McCabe: Řeznickej kluk
Brno: Host, 1999.
Grant Irish Literature Exchange (ILE).

D. H. Lawrence: Studie z klasické americké literatury
Brno: Host, 1997, 2002. Grant Ministerstva kultury ČR.

 


Back to Top ↑